Çin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, yeni bir Soğuk Savaş‘ın tehlikelerine dair ihtarda bulunarak global stratejik istikrarın korunmasının kıymetinin altını çizdi.

Zhang Jun, “Ukrayna krizi ve dünya genelinde son yaşanan gergin gelişmeler, problemleri kışkırtma ve bölünme ve çatışmaları ağırlaştırmaya dönük kasıtlı teşebbüslere karşı son derece dikkatli olmamız ve global stratejik istikrarı müdafaamız gerektiğini gösteriyor” dedi.

Zhang, yaşanan gerçeklerin Soğuk Savaş zihniyeti ve blok çatışmasının kesin bir biçimde reddedilmesi gerektiğini kanıtladığını söyledi.

Zhang, NATO‘nun Soğuk Savaş’ın sona ermesini izleyen 30 yılı aşkın bir müddet boyunca doğuya hakikat genişlemeye devam ettiğini belirterek, bunun Avrupa’yı daha inançlı kılmak yerine çatışma tohumları ektiğini savundu.

Temsilci Zhang, tüm insanlığın bölünemez bir güvenlik toplumunda yaşadığını ve müşterek güvenliğin tüm ülkelerin en önde gelen ortak çıkarı olduğunu belirterek, “Bir ülkenin güvenliği bir öbür ülkenin güvenliği değerine olmamalı ve bölgesel güvenlik askeri blokları genişleterek sağlanamaz” dedi.

Zhang ayrıyeten, 21. yüzyılda, Soğuk Savaş zihniyetinin ve sıfır toplamlı oyunların çoktan demode kavramlar haline geldiğini söz ederek, askeri güce takılıp kalmanın ve mutlak güvenlik arayışına girişmenin tansiyonların daima olarak tırmanmasından diğer sonuç doğurmayacağını ve bunun da hiçbir tarafın çıkarına olmadığını söyledi.

By editor