Ana Sayfa Politika 6 Nisan 2021 89 Görüntüleme

Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi (5)

Üzerine turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemi için ertelenen ödemeleri, 1 Temmuz 2020 ile 31 Mart 2021 dönemi olarak belirleniyor.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, orman sayılan alanlarda, 15 Mayıs 2008’den önce kesin tahsisi yapılmış turizm yatırımları için tahsis edildiği tarihte yürürlükteki yapılaşmaya esas inşaat hakkı, tahsis süresi sonuna kadar kullanılabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesis ile altyapı yatırımları için ağaçlandırma ve bakım bedeli ile orman köylüleri kalkındırma geliri tahsil edilmeyecek, varsa tahsil edilmiş olanlar iade edilmeyecek.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale edilerek yaptırılmaya başlanılmış plan ve plan değişiklikleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına diğer kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce sunulmuş plan ve plan değişikliklerine ilişkin iş ve işlemler, kamu kaynaklarının boşa tüketilmemesini teminen Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tamamlanacak.

Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az 5 yıl görev yapmış olanlar ile aynı sürede görev yapmış olmak kaydıyla daha önce bu unvanları ihraz etmiş olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 31 Aralık 2021 tarihine kadar durumlarına uygun kontrolör veya başkontrolör kadrolarına naklen atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 40’ı geçemeyecek.

Teklifle, Harçlar Kanunu’na bağlı “II-Liman işlemleri” başlıklı bölümünde değişikliğe gidiliyor. Mevzuatı uyarınca halihazırda düzenlenmediği anlaşılan özel yat kayıt belgeleri yerine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatlara, Türk kara sularında faaliyet göstermeleri için Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında verilecek izin belgelerinden harç alınacak.

Buna göre, boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 200 bin lira, boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 300 bin lira, boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 400 bin lira harç alınacak. Belgenin yenilenmesi ve süresinin uzatılması sırasında da aynı miktarda harç alınacak.

Teklifte, Kovid-19’un olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle turizm sektörün desteklenmesi için düzenleme yapılıyor.

Üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile izinsiz kullanımlarından dolayı tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödemelerinin 1 yıl ertelenmesi, 1 Temmuz 2020 – 31 Mart 2021 dönemi olarak yeniden belirlenecek.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nda yapılan değişiklikle orman alanları, Hazine’nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarda, turizm tesisi yapılması amacıyla kiralama yapılamayacak, irtifak hakkı tesis edilemeyecek ve kullanma izni verilemeyecek. Bu yerlerin turizm amaçlı yatırımlara tahsisi, Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine göre, münhasıran Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülecek.

Yürürlük tarihinden önce, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde olup tasarruf hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen taşınmazlar üzerinde alınmış arama ruhsatları, ruhsatı veren idare tarafından iptal edilecek. Bu durumda ruhsat ve yatırım giderleri, iptal tarihindeki gerçek karşılığı üzerinden hesaplanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenecek.

İşletme ruhsatlarına bağlı olarak edinilmiş kaynak ve irtifak hakları, turizm yatırımlarını gerçekleştirmek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılacak. Kamulaştırma bedeli, yapılan harcamaların güncel değeri ile sınırlı olacak. Bu durumda işletme ruhsatı ile bu ruhsata bağlı yatırım ve faaliyetlere ilişkin izin ve kiralamalar idare tarafından iptal edilecek.

Bu madde kapsamında yatırımcının her türlü gideri ile haklarının ödenmesinde sulh usulü öncelikli olarak uygulanacak. Sulh usulünün yerine getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı komisyon kurmaya ve gerekli her türlü iş ve işlemi yapmaya yetkili olacak. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde Kamulaştırma Kanunu’nda belirtilen satın alma usulü, niteliğine uygun düştüğü ölçüde sulh usulü hakkında kıyasen uygulanacak.

Yunus Emre Vakfının yönetim organları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum amacıyla Yunus Emre Vakfının Mütevelli Heyet üyeleri arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, yeni hükümet sistemine uygun olacak şekilde bakan yardımcısı olarak değiştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı, heyetin tabii üyesi olacak. Kültür ve Turizm Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilecek bir bakan yardımcısı ile üç yıl için Cumhurbaşkanı tarafından seçilen beş kişi ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilen bir kişi, üç yıl süre ile Mütevelli Heyet üyeliğini yürütecek. Kültür ve Turizm Bakanı, Mütevelli Heyetin başkanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ise başkan vekili olacak.

İhtiyaç duyulan personelin temini amacıyla kamu kurumlarında istihdam edilen devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, Vakfın talebi ve kendilerinin isteği üzerine kurumlarınca en fazla iki yıl süreyle Vakıfta görevlendirilebilecek.

Söz konusu görevlendirmeler, iki yılın dolmasından sonra gerektiğinde aynı usulle ikişer yıl süreyle en fazla üç defa uzatılabilecek.

Görevlendirilen personele bu maddeye göre ödenecek ücrete, ikili andlaşma bulunmaması nedeniyle ilgili ülke mevzuatına göre vergi tahakkuk ettirilmesi halinde ödenmesi gereken vergi tutarını Vakıf bütçesinden ödetmeye Mütevelli Heyeti yetkili olacak. Bu şekilde görevlendirilebilecek azami personel sayısı Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

Bu madde kapsamında yurt dışına gönderilenler ile beraberlerindeki bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık giderleri, görevlendirme dönemini geçmemek kaydıyla sürekli görevle yurt dışına gönderilen devlet memurları için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak. Görevlendirilenlerin görev süresi, ilgili kurumlarca süresi dolmadan sonlandırılabileceği gibi Vakfın gerekçeli talebi üzerine de sonlandırılabilecek. Görev süresinin bitimini veya görevlendirmenin sonlandırılmasını izleyen 15 gün içinde görevlerine dönmeyen personel, memuriyetten çekilmiş sayılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan Mütevelli Heyet üyeleri, yerlerine yeni bir görevlendirme veya seçim yapılana kadar görevlerine devam edecek.

Önergeler

Önergeyle, “Turizm işletmesi belgeli işletmelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen izinle yabancı personel çalıştırılabileceği” yönündeki düzenleme, teklif metninden çıkarıldı.

Deniz turizmi araçlarının, belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması halinde verilecek para cezası yaptırımında, tür ve kapasiteye aykırılığın birlikte aranmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi için “tür ve kapasiteye” ibaresi önergeyle “tür ve/veya kapasiteye” şeklinde yeniden düzenlendi.

Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesinin tekrarı halinde turizm işletmelerine faaliyetin durdurulması yaptırımı uygulamasından vazgeçilen önerge de kabul edildi. Buna göre, salgın hastalık durumunda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar kapsamında tekrar eksiklik tespit edilmesi halinde işletmeye, yine para cezası uygulanacak.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Hazır Site by Uzman Tescil